Fra Gladsaxe kommune!

Opfordring til foreninger og nye restriktioner fra søndag den 19 december 2021.

Kære foreninger

I forsøget på at bremse smitten, følger Gladsaxe Kommune opfordringerne og restriktionerne, der blev offentliggjort på Statsministerens pressemøde fredag den 17. december 2021.

Aflysning af indendørs foreningsaktiviteter fra søndag den 19. december

Alle foreninger med indendørs aktivitet opfordres til at aflyse disse fra og med søndag den 19. december 2021 til og med tirsdag den 4. januar 2022. Foreningerne bør gøre medlemmerne opmærksomme på, at der ikke er mulighed for indendørs aktiviteter. Eliteidræt er undtaget.

Udendørs aktiviteter kan fortsætte, dog uden brug af omklædningsrum.

Krav om mundbind fra søndag den 19. december 2021 kl. 8.00 til og med søndag den 16. januar 2022

Der indføres krav om brug af mundbind eller visir for personer på 12 år og derover i de lokaler på kultur- og idrætsområdet, der ikke er lukkede. Det drejer sig bl.a. om biblioteker, idrætshaller, træningscentre, musikskoler, foreningslokaler og svømmehaller.

Lukning af lokaler fra søndag den 19. december 2021 – 16. januar 2022

Følgende lokaler holdes lukket for offentligheden:

– Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende.
– Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder spillesteder, teatre, biografer, museer, kunsthaller, kulturhuse (Telefonfabrikken) og lignende.
– Lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles idrætsaktiviteter med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.

Denne mail er sendt til foreninger i Gladsaxe (formand, kasserer, kontaktperson, bookingansvarlig) samt grupper i Gladsaxe (kontaktpersoner), registreret i WFP Booking.

Venlig hilsen

Søren Nabe-Nielsen

Souschef